• ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ
 • ΜΑΥΡΟ ΜΟΥΡΟ
 • ΜΠΛΕ ΜΟΥΡΟ
 • ΦΡΑΓΟΣΤΑΦΥΛΑ 
 • ΚΟΥΜ ΚΟΥΑΤ
 • ΛΑΪΜΣ                                                                              
 • ΛΙΤΣΕΣ  
 • ΜΑΓΚΟΣ  
 • ΜΑΓΚΟΣΤΙΝ
 • ΠΑΠΑΓΙΑ
 • ΠΑΣΣΙΟΝ ΦΡΟΥΤ  
 • ΠΙΤΑΧΑΓΙΑ   
 • ΡΑΜΠΟΥΤΑΝ
 • ΦΡΑΓΓΟΣΥΚΑ 
 • ΦΥΣΣΑΛΙΔΕΣ
 • ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΚΟΚΚ.                                                         
 • ΓΚΟΥΑΒΑ