• Κουκιά
 • Φασόλια Πλακί
 • Φασόλια γίγαντες Πρεσπών
 • Φασόλια ελέφαντες Πρεσπών
 • Φασόλια μέτρια
 • Φασόλια βανίλιες
 • Φασόλια χαντρες
 • φασόλια μαυρομάτικα
 • Ροβίτσα
 • Ρεβύθι
 • Φάβα Σαντορίνης
 • Φάβα Φεναιού

Place your order at: 26210-36565, 26210-26671

or e-mail us at : info@stasinopoulosfrouta.gr